Sazba - výsledky vyhledávání

13 výsledků odpovídajících výrazu sazba

Magistrát hlavního města Prahy – Výroční zpráva za rok 2003 - grafické zpracování, sazba, tisk

Pro Magistrát hlavního města Prahy jsme zhotovili Výroční zprávu za rok 2003. Koncept Výroční zprávy vychází ze snahy vytvořit přehlednou, moderní a reprezentativní tiskovinu, která by svým grafickým i polygrafickým zpracováním reprezentovala Magistrát hlavního města Prahy. Koncepce Výroční zprávy hlavního města Prahy je postavena na fotografiích a jednoduché a přehledné typografii. Jednotlivé předěly zobrazují různá zákoutí a obrazy ze života v ...

Výroční zpráva za rok 2009 - Ostravské vodárny a kanalizace

Pro společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsme vytvořili Výroční zprávu za rok 2009. Koncept Výroční zprávy vychází ze snahy vytvořit přehlednou, moderní a reprezentativní tiskovinu, která by svým grafickým i polygrafickým zpracováním reprezentovala postavení společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. v Moravskoslezském regionu a daném oboru. Celková koncepce Výroční zprávy vychází ze sloganu “Voda jako každodenní ...

Propagační leták, nabídkový list - Bubík

Pro společnost Bubík garážová a průmyslová vrata jsme vytvořili propagační letáky na podporu prodeje. Grafika vychází z jednotného vizuálního stylu společnosti. Součástí prací byla také výroba a tisk letáku - nabídkového dvoulistu. Pro tisk jsme zvolili kvalitní křídový papír Core 200 gramů a celá tiskovina je chráněna lesklým ofsetovým lakem.  

Katalog, letáky a složka Ekocell

Pro společnost Ekocell zabývající výrobou a prodejem ekologických systémů k zateplení domu jsme vytvořili soubor prezentačních letáků, firemní katalog a složku s klopami. Tiskoviny navazují na jednotný vizuální styl společnosti. Součástí prací je také zhotovení vektorových nákresů aplikačních možností a průřezu zdivem.    Doprovodné ilustrace  

Produktový katalog Betochem - profil společnosti

Pro společnost Betochem, která se zabývý výstavbou, opravami, rekonstrukcemi a demolicemi průmyslových objektů jsme vytvořili produktový katalog - profil společnosti. Katalog navazuje na jednotný vizuální styl společnosti. Na obálce je použitý motiv technické kresby komínu v kombinaci s fotografií realizace. Katalog je vytištěn na kvalitním matném křídovém papíru, obálka je chráněna matnou laminací a vnitřní listy jsou zušlechtěny neutrálním disperzním lakem, který ...

Výroční zpráva za rok 2004 – Česká obchodní inspekce (ČOI)

Pro Českou obchodní inspekci - orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, který kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu jsme zhotovovili Výroční zprávu za rok 2004. Koncept Výroční zprávy vychází ze snahy vytvořit přehlednou, moderní a reprezentativní tiskovinu, která ...

Vodafone - instalační brožura s kapsou na cd

Pro společnost Vodafone Czech, předního českého mobilního operátora jsme vytvořili instalační brožuru Vodafone Mobile Connect s kapsou na cd. Grafika vychází z jednotného vizuálního stylu společnosti Vodafone Czech. Součástí prací byla také výroba a tisk brožury včetně instalačního cd. Pro tisk jsme zvolili kvalitní křídový papír Core vyšší gramáže a obálka je opatřena matnou laminací.

Profil společnosti EQUUS - firemní katalog

Pro obchodní společnost Equus působící na evropských trzích i v zámoří v oblasti obchodu se zemědělskými, pekárenskými nebo průmyslovými komoditami jsme vytvořili tištěný firemní profil. Katalog je průřezem činností společnosti. Vizuál katalogu je postaven částečně na vlastních a částečně na fotobankových fotografiích. Sazba katalogu je vzhedem k dvoujazyčnosti volena dvousloupcová. Katalog je vytištěn na kvalitním křídovém papíře Core. Obálka je upravena ...

Produktový katalog Miss Cosmetic

Pro společnost Miss Cosmetic Moniky Žídkové jsme zhotovili produktový katalog. Katalog navazuje na vizuální styl vytvořený našim reklamních studiem. Součástí prací na katalogu bylo focení a grafické zpracování fotografií produktů (retušování, ořez, úprava pro tisk), dále grafický návrh vizuálu katalogu a následný tisk. Za zmínku stojí také vytvoření designu obalu všech výrobků a použití páté doplňkové barvy při tisku.

Letáky OVAK - grafické práce, sazba, tisk

Pro společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsme vytvořili grafický mustr - vizuální styl série informačních letáků. Převážná část letáků má formát A4 a je složená na formát DL. Základěm vizuálu letáku je logo, prostor pro fotografii a modrá plocha s linkami, která navazuje na již dříve užitý vizuální styl. Pro tisk letáku jsme zvolili vysoce kvalitní lesklý křídový papír Core ...


Více referencí
 

 

 

Rychlý kontakt

 

Reklamní energy drinky za skvělé ceny!!!

12.02.2018 | Reklamní energy drink je originální a neotřelý dárek pro mnoho příležitostí.
 

Reklamní trička s grafickým motivem na míru

03.11.2017 | Pro společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsme zhotovili reklamní trička ke Dni vody. Grafický návrh triček je zhotoven na míru na základě sloganu "Žijeme vodou".
 

Vydali jsme knihu autorských fotografií Martina Straky

14.06.2017 | Rádi bychom Vás upozornili na jedinečnou knihu fotografií Martina Straky s názvem "Když fotoreportér musí", která vznikla ve spolupráci s našim grafickým studiem a společností Walk Velding CZ.
 

Internetové stránky
GS Caltex Czech

31.12.2016 | Spustili jsme nového internetové stránky společnosti GS CALTEX CZECH. Stránky jsou postavené na redakčním systému pro kompletní správu obsahu stránek.
 
 
Další novinky